X
 • اولین و تنها مرکز اقامتی درمانی محرک ها در ایران

روش تازه درمان ویژه VCM

جمعیت تولد دوباره در سال 1380 پدیده كمپ‌های ارزان قیمت ترك مواد را برای افراد معتاد کم بضاعت ابداع كرد. زیر بنای این پدیده، كمك یك معتاد به معتاد دیگر و كاملاً غیر تخصصی بوده و هست. این روش در كل كشور فعال است و راهبرد اصلی و ملی برای این طبقه در ایران شده است.

اكنون با توجه به نیاز دیگر اقشار جامعه كه طالب درمان‌های تخصصی و کامل‌تری هستند، طرح‌های تازه‌ای را تدوین كرده‌ایم كه در آن 28 سال تجربه و تخصص در كنار هم قرار می‌گیرند و احتمال موفقیت بیمار و خانواده را به مراتب بالاتر می‌برند.

این برنامه، یك برنامه جامع تخصصی بستری و خدمات پس از ترخیص مصرف كنندگان مواد اعتیاد آور و خانواده‌های آنان می‌باشد. در این برنامه مراجعان بـا رویكـرد سیستمـی « اعتیاد بیماری خانوادگی» (اول خانواده) مورد بررسی، ارزیابی و درمان قرار می‌گیرند.

خانواده یك سیستم است كه اعضای آن یك واحد را تشكیل می‌دهند. وقتی یكی از اجزای سیستم دچار اختلال شود در بقیه اجزاء سیستم تاثیر می‌گذارد و كل سیستم یا واحد دچار اختلال می گردد.

برنامه VCM كلیه اعضای خانواده را با توجه خاص نسبت به فرد مصرف كننده مواد، مورد بررسی قرار می‌دهد و برای كلیه اعضای خانواده به نسبت نیاز برنامه ریزی می‌كند.

این برنامه‌ها از یك ماه برای ارزیابی و ارائه طرح درمان شروع و سپس با برنامه‌های میان‌مدت و دراز مدت تا یك‌سال ادامه خواهد داشت.

برنامه‌های تخصصی ما به دو طریق اجرا می‌گردند:
1. مراكز تخصصی كه الگوی خاصی برای تمامی بیماران اجرا می‌كنند.
الف) مركز تخصصی درمان مصرف مواد محرك‌ و مخدر و آموزش تغییر رفتار آقایان وردیج. VTC ب) مركز تخصصی كلینیك ترك الكل آقایان ج) مركز تخصصی درمان مصرف مواد محرك و مخدر و آموزش تغییر رفتار زنان چیتگر
2. بـرنامـه‌هـای ویـژه وردیـج : پس از ایـن آن را VCM كـه مخفـف Verdij Case Management است می‌نامیم.

VCM: برنامه ویژه‌ای است كه با توجه به نیاز بیمار و خانواده، با در نظر گرفتن وضعیت جسمی، روانی، نوع، مقدار و طول دوران مصرف بیمار، شخصیت، بیماری‌های همراه، ناهنجارهای فردی، وضعیت خانواده ، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، تدوین می گردد.

تیم VCM از متخصصان، روان شناسی، روان پزشكی، پزشكی، مددكاری و مددیاری تشكیل شده است و مستقیماً توسط موسس جمعیت مدیریت می‌شود.

مدتی است بعضی افرادی كه در تولد دوباره آموزش دیده‌اند به صورت انفرادی خدمات ویژه به متقاضیان می‌دهند كه بعضی از آن‌ها غیرمسئولانه و غیر اخلاقی بوده است. در صورتی كه مایلید سرویس دهنده در مقابل شما پاسخگو باشد، فقط از طریق واحد VCM تولددوباره سرویس دریافت كنید.

در صورتی كه نیاز به برنامه VCM دارید با تلفن 44255005-44253000 تماس حاصل نمایید كه ترتیب اولین مشاوره و نیاز سنجی رایگان توسط كارشناس ارشد روان شناس بالینی داده شود.

این برنامه ها با رویكرد واقعیت درمانی (Reality therapy) و تئوری انتخاب (Choice theory) برای اولین بار در حوزه اعتیاد ایران انجام می‌گردد.

واقعیت درمانی، به جای روان درمانی معمول، در دنیای امروز جای تازه ای پیدا كرده است . طول دوران درمان و در نتیجه هزینه‌های آن را به مراتب پایین تر می آورد و به واقع مقرون به صرفه (Cost Benefits) است.

مرحله اول: پذیرش

1- دراولین روز پذیرش بیمار با اراده خود وارد مرکز شده و سپس با مشاوره تیم درمان و یا مسئول TC و بازدید از مرکز پذیرش می شود.

2- بیمار پس از پذیرش اولیه بنابر وضعیت جسمانی و روانی وارد مرحله پیش جهت یابی و سپس جهت یابی (30-7 روز) می شود و درمان آغاز می گردد. در این دوره درمانی بیمار ویزیت پزشک عمومی و روانپزشک را دارد. همچنین بررسی اولیه جسمانی روانی زیر نظر مسئول فنی، مشاوره ی روانشناس، مددکار و مصاحبه انگیزشی گروه همتایان را دارد. همچنین گروه جهت یاب شامل 4 نفر می باشد که ایمان مدار و پرهیز مدار با همدلی و همدردی و همسویی موجب تغییر رفتار و گفتار و نگرش مقیم می شود. تیم درمان بطور روزانه نظارت برجهت یابی را دارد.

3- مقیم پس از اتمام دوره جهت یابی وارد گروه های کاری شده و طبق برنامه آموزشهای مهارتهای زندگی، ماتریکس، گروه درمانی، مفاهیمTC , و خانواده درمانی بطور روزانه و هفتگی برگزار می گردد.

4- مقیمان هر هفته مشاوره با تیم درمان (مسئول فنی، روانشناس، مددکار ، همتایان) را دارند. تست های روانشناختی درصورت لزوم ابتدا و پایان دوره گرفته می شود.

5- زندگی درگروه طبق برنامه مدون: (بیداری، 7:00 صبح) (ورزش صبحگاهی و مراسم پرچم، 7:30) (صبحانه، 8:00 ) (جلسه صبحگاهی، 8:30 تا9:30 )(کاردراجتماع، 9:30 تا10:30) (نیم ساعت کافی شاپ) (آموزشهای تخصصی،11:00 تا 12:00) (مشاوره،12:00 تا 13:00) (ناهار، 13:00 تا 13:30 ) (استراحت ، استفاده از کافی شاپ، امکانات تفریحی، 13:30 تا 16:00)(جلسات سمینار عصر گاهی، 17:00 تا 17:30 ) (استفاده از کافی شاپ، سالن بیلیارد، پلی استیشن، فوتبال دستی ، پینگ پنگ، والیبال ،فوتبال و سایر وسایل ورزشی، 17:00 تا 20:00) (شرکت در جلسات شبانگاهی، 20:00) (صرف شام، ساعت21:00) (خاموشی، 11:30 ) می باشد.

6- بعد از پایان دوره جهت یابی، مقیم بعد از گرفتن مشاوره با مسئول فنی، روانشناس ، مددکار و شرکت درکلاسهای آموزشی واردگروهای کاری، نظافت، رختشور خانه، فضای سبز، آشپزخانه، ایمنی نگهداری، فرهنگی ورزشی، انتظامات می شود. اول بصورت زیر گروه و در مراحل بعد سرگروه و مرحله بعد از آن به مدیر مقیمان می رسد.

7- مقیم درگروههای کاری مسئولیت پذیری ، همکاری و همیاری را تجربه می کند. خانواده های مقیمان درکلاسهای آموزشی شرکت می کنند و پروسه بهبود روابط و حل مشکلات فردی و خانواده آغاز می شود.

مرحله دوم: درمان

1- تمرکزعمده دراین مرحله برروی مسائلی مانند: خودیاری، مشکلات رفتاری، عاطفی، شناختی، خانوادگی، تربیتی، آموزش کنترل وسوسه مصرف مواد می باشد.اهرمهای رفتاری، ارتقا ،تشویقهای و بازخوردهای رفتاری تعریف شده در پروتکل درمانی اجتماع درمان مدار می باشد.

2- در این مرحله درمان (8تا12 هفته) مقیم در کلیه جلسات آموزشی و درمانی طبق پروتکل شرکت می نماید. در ضمن جلسات CM-NA-AA و گروه همتایان به صورت مداوم در جریان می باشد. لازم به ذکر است در کلیه مراحل درمانی ویزیت های پزشک و روانپزشک و مشاوره تیم درمان به طور مداوم همچنان ادامه دارد.

3-براساس قوانین (TC) مقیم زندگی سالم اجتماعی بدون مصرف مواد، بدون خشونت رفتاری، احترام متقابل، تغییرات گام به گام، تقویت معنویت، کمک کردن و کمک گرفتن و سلسله مراتب، باید ها و نبایدهای رفتاری و زندگی نظام مند را می آموزند.

مرحله سوم: ترخیص تدریجی

1- بین (7تا10) هفته، متغیر است که ممکن است زمان بیشتری هم باشد.

2- جلسات 2&2 بین گروه درمان و خانواده مقیم توسط تیم درمان برگزار می شود.

3- بنابر نظر تیم درمان مرحله نیمه اقامتی یا هفته ای دو روز مرخصی، برای مواجهه اولیه با محیط بیرون می باشد. که در این مرحله آشنایی با گروههای (CM-NA-AA) را دارد.

مرحله چهارم: پیگیری

1- پس از پایان مراحل فوق، مقیم از مرکز ترخیص دائم شده و مرحله پیگیری توسط مددکار و تیم درمان آغاز می شود. که طول دوره پیگیری 6 ماه تا یکسال پس از مرحله ترخیص خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دهکده سلامت وردیج تماس بگیرید

 • 1. مداخلات اجتماعی شامل مراجعه به منزل بیمار و متقاعد نمودن وی برای رفتن به مركز بستری یا سرپایی مورد نظر .
 • 2. در صورت متقاعد نشدن بیمار به همكاری ـ مداخلات اجتماعی و پزشكی جهت انتقال بیمار به مركز تخصصی با آمبولانس.
 • 3. بستری كردن بیماردر بیمارستان، كلینیك، منزل یا در مركزی متناسب با وضعیت بیمار.
 • 4. ویزیت بیمار در مركز بستری توسط روان شناس بالینی تخصصی ـ الگوی مصرف بیمار و نیازهای درمانی وی.
 • 5. در صورت نداشتن روان پزشك در مركز بستری، ویزیت بیمار توسط روان پزشك .
 • 6. در صورت نیاز اضطراری و درخواست خانواده، جلسه مشترك روان شناس بالینی متخصص اعتیاد و روان شناس بالینی خانواده با خانواده و بیمار در مركز بستری یا مرکز VCM.
 • 7. در شرایط اضطراری سرویس‌های همراهی بیمار جهت انجام آزمایشات پزشكی یا بیمارستان با نظارت پرسنل VCM
 • 8. همراهی بیمار در صورت نیاز به مرخصی اضطراری تا منزل و محل مورد نظر و برگشت از آن به مركز بستری با نظارت تیم VCM
 • 9. فرستادن تیم VCM در صورت بروز شرایط اضطراری در برنامه‌های درمانی به منزل بیمار یا مركز بستری
 • 10. درمان درمنزل : سم‌زدایی یا خدمات پس از سم زدایی در بیمارستان یا كلینیك در منزل مراجع توسط تیم VCM.
 • 11. تلفن آنكال برای پاسخگویی 24 ساعته در مواقع اضطراری
 • 12. مراجع و خانواده تعهد می‌كنند كه فقط از تیم VCM مشاوره بگیرند و از مشاوره با دیگران هر چند كه دارای تجربه و تخصص باشند، پرهیز كنند كه در برنامه‌ها تداخل به وجود نیاید.

مدیریت درمان باید از یكجا رهبری شود، در غیراینصورت موفقیت‌مان به مخاطره می‌افتد.

برنامه‌های ارتقاء سطح كیفی زندگی اعضای خانواده شامل:

 • 1. مشاوره فردی كلیه اعضای خانواده
 • 2. زوج درمانی جلسات دو نفره با مشاور
 • 3. ماتریكس خانواده
 • 4. آموزش مهارت‌های فردی و جمعی - کاهش اضطراب، استرس و خشم
 • 5. آموزش انسجام در خانواده
 • 6. آموزش تفریحات و برنامه های رفاهی مشترک بیمار و خانواده
 • 7. آموزش روابط و گفتگوی دوستانه و عاشقانه در خانواده

فروهر تشویقی مدیر دهکده سلامت وردیج

 

فارغ التحصیل دانشــکده مــددکاری و مشــاوره وابستگـی‌های دارویی Chemical Dependency Studies - Mission College Los Angeles (1988 میلادی)

فعالیت ها
راه‌اندازی اولین گروه خودیاری فارسی‌ زبان AA در خانه شخصـــی در لوس آنجلس (1989 میلادی)
دوره‌های آموزشی Coaching - Forum - Life Spring - TA - Inner Child (کودک درون)
احداث اولین خانه بهبودی معتادان ایرانی در لوس آنجلس (1988 میلادی)
تشکیل سازمان غیر انتفاعی کانون بهبود یافتگان ایرانی لوس‌آنجلس
شرکت در تشکیل انجمن‌های 12 قدمی در ایران (1373 خورشیدی)
تاسیس جمعیت تولـــد دوبـــاره اولین جمعیت متشکل از گروه همتا در حوزه آسیب‌های اجتماعی در ایران
طراحی و راه‌اندازی دوره‌های مددیاری اعتیاد و پیشگیری در ایران
تاسیس اولین مرکز تخصصی درمان محرک‌ها در ایران (VTC) و تاسیس اولین مرکز جامع خدمات ویژه « اعتیاد بیماری خانوادگی» (VCMA)
تالیفات
تالیف و ترجمه 23 کتاب تخصصی، علمی و تجربی
ترجمه کتاب AA ترجمـه کتاب پایه NA
تالیف کتاب تولد دوباره
تالیف کتاب Rebirth به زبان انگلیسی در آمریکا Published by Amazon
دیگر اقدامات
شرکت در 50 برنامه رادیویی تلویزیونی، سمینارها و همایش‌های تخصصی حوزه اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی در خارج کشور
دریافت جایزه جامعه مدنی سازمان ملل متحد وین در سال 2005 میلادی (ابداع روش پرهیزمدار ـ ایمان مدار)

ساعات کاری پرسنل تی سی وردیج

 

جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه ایام هفته
نام و نام خانوادگی عنوان اداری
                 
    9.00-16.00 9.00-16.00 9.00-16.00 9.00-16.00 9.00-16.00 خانم شمشاد مدیر فنی مرکز
                 
  9.00-11.00     9.00-11.00   9.00-11.00 دکتر منصور آگاهی روانپزشک
                 
  11.00-13.00   11.00-13.00   11.00-13.00   دکتر محمدرضا حسین پزشک عمومی
                 
    9.00-16.00 9.00-16.00 9.00-16.00 9.00-16.00 9.00-16.00 خانم جوادی روانشناس
                 
    9.00-16.00 9.00-16.00 9.00-16.00 9.00-16.00 9.00-16.00 خانم مرزبان مددکار اجتماعی
                 
تمام وقت تمام وقت تمام وقت تمام وقت تمام وقت تمام وقت  تمام وقت علی اختری شیفت
                 
تمام وقت تمام وقت تمام وقت تمام وقت تمام وقت تمام وقت تمام وقت علی اختری یاور

 

برنامه غذایی دهکده سلامت وردیج

روزهای هفته

صبحانه

نـاهـار

شـام

شنبه

نان پنیر

ماکارونی

ساندویچ هاتداگ

یکشنبه

کره عسل

خورش قرمه سبزی

فلافل

دو شنبه

کره مربا

عدس پلو+ ماست

املت سیب زمینی

سه شنبه

نان پنیر

چلومرغ

سوپ

چهارشنبه

کره عسل

خورش قرمه سبزی

بندری

پنج شنبه

نان پنیر

آبگوشت

فلافل

جمعه

کره مربا

خورش قیمه

عدسی

 

مقاله های تخصصی

اصول اولیه ارتباط با بیمار معتاد

اصول اولیه ارتباط با بیمار معتاد نکاتی مهم و ساده که بهتر است هنگام گفتگو با بیمار معتاد آنها را به خاطر داشته باشیم:

چرا مردم مواد مخدر مصرف می‌کنند؟

بیشتر مردم می‌گویند دلیل مصرف مواد مخدر یا الکل، به‌قول معروف «حال کردن» است. اما داستان به این سادگی نیست. خوردن، خوابیدن، بازی و ورزش، کار، جنگ و عشق، حال ما را خوب می‌کند، پس مواد مخدر چرا؟

ترس از تنهایی چیست و آیا از تنهایی وحشت دارید؟

ترس از تنهایی یا وحشت تنها ماندن چیست؟ تنها بودن، حتی در یک مکان معمولاً آرامش‌بخش مانند خانه، می‌تواند منجر ب...

اعتیاد جنسی چیست؟

اعتیاد جنسی شامل افرادی می‌شود که از ارتباط جنسی یا پورنوگرافی برای برآورده کردن نیازهای غیر جنسی بهره می‌برند که به آنها معتادان جنسی گفته می‌شود.

مفهوم اعتیاد و سیر شکل‌گیری اعتیاد

اعتیاد از لحاظ لغوی به‌معنای استفاده مکرر از یک شیء و یا انجام متعدد و متداوم یک فعل خاص می‌باشد

کرافت : رویکرد تقویت اجتماع و آموزش خانواده

استفاده از مشارکت خانواده، تمرکز بر آموزش و تغییر رفتار اعضای خانواده

اختلالات روانی همزمان با سوء مصرف مواد

هنگامی که فردی هم مشکل سوء مصرف مواد و هم یک مشکل سلامت روان مانند افسردگی، اختلال دوقطبی یا اضطراب دارد، به آن اختلال همزمان یا تشخیص دوگانه گفته می شود.

تست شیشه چندین مصرف‌کننده کوکایین مثبت شده است

یک پزشک درمانگر اعتیاد خبر داد: اخیرا بر روی حدود ۶ الی ۷ مریض مصرف کننده کوکائین آزمایش‌هایی انجام دادیم و تست...

علل و عوامل مؤثر بر اعتیاد

اعتیاد یک بیماری زیست شناختی، روان شناختی و اجتماعی است. عوامل متعددی در اتیولوژی سوء مصرف و اعتیاد مؤثر هستند که درتعامل با یکدیگر منجر به شروع مصرف و سپس اعتیاد می‌شوند.

سبب­ شناسی گرایش به اعتیاد و نگرش مثبت به آن

سبب­ شناسی گرایش به اعتیاد و نگرش مثبت به آن علل و عوامل مختلفی در ابعاد درون­‌فردی، بین­‌فردی و محیطی در گرایش افراد به مصرف مواد مخدر و وابستگی به آن تاثیر دارد

تماس با ما

همین حالا با ما تماس بگیرید. اطلاعات شما نزد ما محرمانه باقی می ماند.

شرایط پذیرش

 1. تمایل بیمار برای اقامت و بهبودی
 2. حداقل سن 18 و حداکثر 55
 3. دارا بودن سلامت نسبی جسمی و روانی با تایید روانشناس بالینی و پزشک مرکز
 4. دارا بودن شرایط پذیرش پس از مصاحبه و تایید سرپرست تیم درمان
 5. همراه داشتن کارت شناسایی معتبر
 6. همراه داشتن یک نفر از افراد درجه یک خانواده با کارت شناسایی معتبر به عنوان بیمار
 7. پرداخت هزینه کامل درمان یک دوره ۳۰ روزه هنگام تشکیل پرونده و پیش از آغاز هر دوره در صورت تمدید دوره
 8. حضور خانواده بیمار در جلسات آموزشی هفتگی که توسط مشاور خانواده مرکز برگزار می شود
 9. بیمار پس از اتمام هر دوره ۳۰ روزه و پیش از تمدید دوره بعدی با درخواست کتبی و هماهنگی خانواده و تایید سرپرست تیم درمان می تواند به مدت 24 الی 48 ساعت به همراه خانواده از مرخصی استفاده کند و مجددا ادامه درمان دهد.

تذکر: در این مرکز صرفا درمان غیر دارویی انجام می شود

 • ساعات کار: همه روزه ۲۴ ساعت شبانه روزی
 • تلفن: 09104325010 | 09104325030
 • نشانی: تهران - بزرگراه شهید خرازی - خروجی شهید اردستانی - کیلومتر 4 جاده روستای وردیج
 • ایمیل: info@verdij.com

فرم تماس آنلاین

دی ان ان