X
 • اولین و تنها مرکز اقامتی درمانی محرک ها در ایران

اجتماع درمان مدار

اجتماع درمان مدار وردیج  بر مبنای پروتکل درمانی مصوب TC جهانی و بهزیستی ایران و تجربه ی  34 ساله درمان بیماران اعتیاد پایه گذاری شده است .

 

رویکرد اجتماع درمان مدار TC (Therapeutic Community)

به مفهوم  درمانی که در روابط اجتماعی تعریف شده مبتنی بر چهارچوب تعریف شده پروتکل صورت می گیرد. این نوع درمان که از سال ( 1958) در کشورهای پیشرفته جهان پس از تجربیات زیادی در درمان بیماران در ایران مورد استفاده قرارگرفت در دنیا با موفقیت درمانی بالایی بصورت میان مدت و بلند مدت بستری و پروسه درمان( 4-6ماهه) می باشد .این نوع درمان که تلفیقی از تخصص و گروههای همتا  NA,CM,AA می‌باشد. بیماران پس از پذیرش و ویزیت پزشک و روانپزشک  بررسی اولیه جسمانی و روانی مسئول فنی و مشاوره روانشناس و مددکار و گروه همتایان در قسمت جهت یابی و دوره پیش جهت  ( 30-7) روز را گذرانده و سپس وارد گروه می‌شوند.


اهداف دوره جهت یابی 30 روزه

۱- سپری کردن عوارض ترک

۲- آشنای اولیه با قوانین گروه هر روز به مدت کوتاه (نیم ساعت)

۳- غربالگری در موعد ی که بیمار وضعیت عمومی بهبود پیدا کرده است.

۴- کمک به بیمار جهت تصمیم گیری برای ورود به گروه اهداف دوره های درمانی 4-6ماه 

۵- طی کردن سیکل عوارض ترک مواد

۶- آموزش نظم و قوانین 

۷- آموزش چگونگی مراقبت از خود و پیشگیری از رفتارهای پرخطر 

۸- آموزش سلسله مراتب و احترام به ساختار اجتماعی 

۹- ارتقا کیفیت زندگی 

۱۰- آموزش مهارتهای زندگی و ماتریکس به بیمار و خانواده 

۱۱- یادگیری مدیریت زمان و آموزش برنامه ریزی برای مدیریت زندگی خانوادگی ، عاطفی کاری و.....

۱۲- آموزش به کارگیری برنامه های معنوی جهت ایجاد تحول درونی  و آرامش.

۱۳-  آموزش تغییر باورهای ناکارآمد با باورهای کارآمد


عشق درمانی

دراین رویکرد، فرداز مصرف هرگونه ماده مخدر ومحرک خودداری می کند وخلاء هرآن چه راکه تا زمان مصرف می کرده است احساس می کند .اوتاآن روز چیزی داشته که اورا درگیرخود کرده است .مواد محرک یامخدر ،به عنوان عاملی که نیازهای اساسی اورا تا آن زمان تامین کرده است، حفره یا خلائی در او بوجود می آورد. این حفره و خلاء باید با چیزی پر شود. ازدیدگاه ماجدا شدن از وضعیت قبلی ،شرایط  تازه ای راکه درآن احتمال تغییر، دگردیسی وتحول  وجود دارد فراهم می آورد .دراین شرایط مهمترین باوری که فرد داشته است. اولویت خود راازدست می دهدواوآمادگی پذیرش افکار وباورهای نو وتازه ای راپیدا میکند.سرویس دهنده اودرطول دوره جهت یابی ،بدون قضاوت،بدون چشم داشت وبا عشق بااورفتار کرده وبه او توجه کرده است. ایننزدیکترین وکامل ترین نوع تجربه ای است که اوتا آن زمان از توصیف عشق خداوند به بندگانش داشته استکه او تا آن زمان از توصیف عشق خداوند به بندگانش داشته است. سرویس دهنده او ،نه ازترس به او سرویس می دهد وبه به خاطر خواسته یا انتظاری ، مانام آن راعشق بلاعوض گذاشته ایم . حتی مادر که عشق اش  معروف است ترس وانتظار در عشق او وجود دارد وبلاعوض نیست. فرد سرویس گیرنده تحت تاثیر این رفتار با سرویس گیرنده تحت تاثیر این رفتار با سرویس دهنده خود اخت (Bond ) میگردد وباورهای سرویس دهنده که خود متحول شده است ودر دنیای بدون مواد محرک ومخدر زندگی میکندبه عنوان الگوی موفق مورد قبول سرویس گیرنده قرار می گیرد .بسیاری از ابزاهای این روش که برای بیماران  مخدرها تدوین شده است ، برا مصرف کنندگان محرکها کاربرد واز آن استفاده می شود، دراین روش درمانگر اصلی خداست وتیم درمان تسهیل گر درمان است.


مدل تغییر رفتار

رویکرد اجتماع درمان مدار بر تغییر سبک زندگی وخود کنترلی وتغییر نگرش میباشد.

دیدگاه و رویکرد اجتماع درمان مدار (TC) بردیدگاه روشنی بنا نهاده شده است . شامل چهار نقطه نظر مربوط به هم است. اختلال مصرف مواد شخص معتاد  بهبودی  وزندگی درست  درمتن یادگیری اجتماعی TC رخ میدهد. رویکرد اجتماع درمان مدار بررفتار درمانی وشناخت درمانی ( CBT) و رویکردهای انسان گرایانه و روان تحلیلی رفتاری بنا نهاده شده است.


روش آموزشی 

اصول اساسی قوانین TC بر این اصول بنا نهاده شده است .

1- عدم مصرف مواد و سو  مصرف دارو تا پایان عمر

2- عدم رفتار پرخاشگرانه تا پایان عمر 

3- عدم رابطه جنسی تا پایان دوره درمانی

4- جدا شدن از زندگی روزمره و لزوم یادگیری و تلاش برای تقویت مهربانی و صداقت و مسئولیت پذیری و باور به کمک گرفتن و کمک کردن به دیگران و تغییر گام به گام و حرکت رو به جلو و احترام به خود و دیگران

5- تغییر از مشارکت و فعالیت و تقویت معنویت وجود قوانین  وسلسله مراتب مشاورههای 2*2و1*1 واجرای تستهای روانشناختی در ابتدا و پایان دوره جهت ارزیابی روانشناختی بیماران

 

تیم درمان 

مرکز درمانی و آموزشی که ریاست آن راموسس جمعیت تولد دوباره و یکی از بنیانگذاران انجمن های 12 قدمی در ایران آقای فروهر تشویقی به عهده دارد و دارای تیم درمانی متخصص و قوی در درمان اعتیاد میباشد.

 • مسئول فنی و مدیر تیم درمان کارشناس ارشد روانشناسی بالینی 
 • روانشناس مرکز  کارشناس ارشد بالینی 
 • مدد کار کارشناس  مددکاری
 • روان پزشک وپزشک  
 • گروه همتایان

 

نقش محیط دردرمان

باتوجه به قرارگرفتن مرکز درمانی وردیج دردامنه های جنوب غربی البرز وهمچنین همجواری با  ا دو رودخانه محلی آب و هوای سرشاراز اکسیژن بهترین موقعیت برای درمان بیماران رابوجود می آورد .

باتوجه به نقش محیط دردرمان پایگاه علمی دارد . به خصوص برای مصرف کنندگان شیشه که باتنش ها و نوسانهاو فشارها وحصارهای ذهنی وروانی درگیرند و محیط طبیعی وباز وبدون دیوار وحصار بسیار حیاتی است.

دهکده سلامت وردیج درغرب تهران و دردره ای زیبا در دامنه   های البرز قرار گرفته است. زیبایی این مرکز به علت وجود رودخانه وردیج وچشمه سارهای طبیعی رشته کوههای البرز طراوت خاصی دارد.این فضای آرام وبکر در حد فاصل 30 دقیقه ازمیدان آزادی قرار گرفته است. اکثر تاسیسات وو ساختمانهای این مرکز برای ایجاد آرامش دربیماران بصورت  الاچیق های چوبی ساخته شده است.

 

امکانات وسرویسهای دهکده سلامت وردیج

کافی شاپ بزرگ و لوکس ، بازیهای دیجیتال وps3، سالن اجتماعات و پرده نمایش فیلم ،سالن بیلیارد، بدن سازی ، سالن غذا خوری، برنامه تغذیه مناسب و با کیفیت ، کوهنوردی، یوگا و ریلکسیشن، آسایشگاههای  دوتخته با تشکهای طبی و پتوها ی مناسب  مجهز به وسایل گرمایشی  و سرمایشی (اسپیلت) و تلویزیون و یخچال و حمام  خصوصی اسایشگاههای چند تخته با همان امکانات 12-اسایشگاههای بزرگتر  برای گروههای بیشتر 

 

تلفن‌های تماس

09104325010  شماره مستقیم مرکز

09104325020  مددکاری

09104325030  مددکاری

09108638979 شماره مستقیم مرکز

02144970070  شماره مستقیم مرکز

02144970193  شماره مستقیم مرکز 
 

این برنامه، یك برنامه جامع تخصصی بستری و خدمات پس از ترخیص مصرف كنندگان مواد اعتیاد آور و خانواده‌های آنان می‌باشد. در این برنامه مراجعان بـا رویكـرد سیستمـی « اعتیاد بیماری خانوادگی» (اول خانواده) مورد بررسی، ارزیابی و درمان قرار می‌گیرند.

خانواده یك سیستم است كه اعضای آن یك واحد را تشكیل می‌دهند. وقتی یكی از اجزای سیستم دچار اختلال شود در بقیه اجزاء سیستم تاثیر می‌گذارد و كل سیستم یا واحد دچار اختلال می گردد.

برنامه VCM كلیه اعضای خانواده را با توجه خاص نسبت به فرد مصرف كننده مواد، مورد بررسی قرار می‌دهد و برای كلیه اعضای خانواده به نسبت نیاز برنامه ریزی می‌كند.

این برنامه‌ها از یك ماه برای ارزیابی و ارائه طرح درمان شروع و سپس با برنامه‌های میان‌مدت و دراز مدت تا یك‌سال ادامه خواهد داشت.

برنامه‌های تخصصی ما به دو طریق اجرا می‌گردند:
1. مراكز تخصصی كه الگوی خاصی برای تمامی بیماران اجرا می‌كنند.
الف) مركز تخصصی درمان مصرف مواد محرك‌ و مخدر و آموزش تغییر رفتار آقایان وردیج. VTC ب) مركز تخصصی كلینیك ترك الكل آقایان ج) مركز تخصصی درمان مصرف مواد محرك و مخدر و آموزش تغییر رفتار زنان چیتگر
2. بـرنامـه‌هـای ویـژه وردیـج : پس از ایـن آن را VCM كـه مخفـف Verdij Case Management است می‌نامیم.

VCM: برنامه ویژه‌ای است كه با توجه به نیاز بیمار و خانواده، با در نظر گرفتن وضعیت جسمی، روانی، نوع، مقدار و طول دوران مصرف بیمار، شخصیت، بیماری‌های همراه، ناهنجارهای فردی، وضعیت خانواده ، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، تدوین می گردد.

تیم VCM از متخصصان، روان شناسی، روان پزشكی، پزشكی، مددكاری و مددیاری تشكیل شده است و مستقیماً توسط موسس جمعیت مدیریت می‌شود.

مدتی است بعضی افرادی كه در تولد دوباره آموزش دیده‌اند به صورت انفرادی خدمات ویژه به متقاضیان می‌دهند كه بعضی از آن‌ها غیرمسئولانه و غیر اخلاقی بوده است. در صورتی كه مایلید سرویس دهنده در مقابل شما پاسخگو باشد، فقط از طریق واحد VCM تولددوباره سرویس دریافت كنید.

در صورتی كه نیاز به برنامه VCM دارید با تلفن 44255005-44253000 تماس حاصل نمایید كه ترتیب اولین مشاوره و نیاز سنجی رایگان توسط كارشناس ارشد روان شناس بالینی داده شود.

این برنامه ها با رویكرد واقعیت درمانی (Reality therapy) و تئوری انتخاب (Choice theory) برای اولین بار در حوزه اعتیاد ایران انجام می‌گردد.

واقعیت درمانی، به جای روان درمانی معمول، در دنیای امروز جای تازه ای پیدا كرده است . طول دوران درمان و در نتیجه هزینه‌های آن را به مراتب پایین تر می آورد و به واقع مقرون به صرفه (Cost Benefits) است.

مرحله اول: پذیرش

1- دراولین روز پذیرش بیمار با اراده خود وارد مرکز شده و سپس با مشاوره تیم درمان و یا مسئول TC و بازدید از مرکز پذیرش می شود.

2- بیمار پس از پذیرش اولیه بنابر وضعیت جسمانی و روانی وارد مرحله پیش جهت یابی و سپس جهت یابی (21-7 روز) می شود و درمان آغاز می گردد. در این دوره درمانی بیمار ویزیت پزشک عمومی و روانپزشک را دارد. همچنین بررسی اولیه جسمانی روانی زیر نظر مسئول فنی، مشاوره ی روانشناس، مددکار و مصاحبه انگیزشی گروه همتایان را دارد. همچنین گروه جهت یاب شامل 4 نفر می باشد که ایمان مدار و پرهیز مدار با همدلی و همدردی و همسویی موجب تغییر رفتار و گفتار و نگرش مقیم می شود. تیم درمان بطور روزانه نظارت برجهت یابی را دارد.

3- مقیم پس از اتمام دوره جهت یابی وارد گروه های کاری شده و طبق برنامه آموزشهای مهارتهای زندگی، ماتریکس، گروه درمانی، مفاهیمTC , و خانواده درمانی بطور روزانه و هفتگی برگزار می گردد.

4- مقیمان هر هفته مشاوره با تیم درمان (مسئول فنی، روانشناس، مددکار ، همتایان) را دارند. تست های روانشناختی درصورت لزوم ابتدا و پایان دوره گرفته می شود.

5- زندگی درگروه طبق برنامه مدون: (بیداری، 7:00 صبح) (ورزش صبحگاهی و مراسم پرچم، 7:30) (صبحانه، 8:00 ) (جلسه صبحگاهی، 8:30 تا9:30 )(کاردراجتماع، 9:30 تا10:30) (نیم ساعت کافی شاپ) (آموزشهای تخصصی،11:00 تا 12:00) (مشاوره،12:00 تا 13:00) (ناهار، 13:00 تا 13:30 ) (استراحت ، استفاده از کافی شاپ، امکانات تفریحی، 13:30 تا 16:00)(جلسات سمینار عصر گاهی، 17:00 تا 17:30 ) (استفاده از کافی شاپ، سالن بیلیارد، پلی استیشن، فوتبال دستی ، پینگ پنگ، والیبال ،فوتبال و سایر وسایل ورزشی، 17:00 تا 20:00) (شرکت در جلسات شبانگاهی، 20:00) (صرف شام، ساعت21:00) (خاموشی، 11:30 ) می باشد.

6- بعد از پایان دوره جهت یابی، مقیم بعد از گرفتن مشاوره با مسئول فنی، روانشناس ، مددکار و شرکت درکلاسهای آموزشی واردگروهای کاری، نظافت، رختشور خانه، فضای سبز، آشپزخانه، ایمنی نگهداری، فرهنگی ورزشی، انتظامات می شود. اول بصورت زیر گروه و در مراحل بعد سرگروه و مرحله بعد از آن به مدیر مقیمان می رسد.

7- مقیم درگروههای کاری مسئولیت پذیری ، همکاری و همیاری را تجربه می کند. خانواده های مقیمان درکلاسهای آموزشی شرکت می کنند و پروسه بهبود روابط و حل مشکلات فردی و خانواده آغاز می شود.

مرحله دوم: درمان

1- تمرکزعمده دراین مرحله برروی مسائلی مانند: خودیاری، مشکلات رفتاری، عاطفی، شناختی، خانوادگی، تربیتی، آموزش کنترل وسوسه مصرف مواد می باشد.اهرمهای رفتاری، ارتقا ،تشویقهای و بازخوردهای رفتاری تعریف شده در پروتکل درمانی اجتماع درمان مدار می باشد.

2- در این مرحله درمان (8تا12 هفته ) مقیم در کلیه جلسات آموزشی و درمانی طبق پروتکل شرکت می نماید. در ضمن جلسات CM-NA-AA و گروه همتایان به صورت مداوم در جریان می باشد. لازم به ذکر است در کلیه مراحل درمانی ویزیت های پزشک و روانپزشک و مشاوره تیم درمان به طور مداوم همچنان ادامه دارد.

3-براساس قوانین (TC) مقیم زندگی سالم اجتماعی بدون مصرف مواد، بدون خشونت رفتاری، احترام متقابل، تغییرات گام به گام، تقویت معنویت، کمک کردن و کمک گرفتن و سلسله مراتب، باید ها و نبایدهای رفتاری و زندگی نظام مند را می آموزند.

مرحله سوم: ترخیص تدریجی

1- بین (7تا10) هفته، متغیر است که ممکن است زمان بیشتری هم باشد.

2- جلسات 2&2 بین گروه درمان و خانواده مقیم توسط تیم درمان برگزار می شود.

3- بنابر نظر تیم درمان مرحله نیمه اقامتی یا هفته ای دو روز مرخصی، برای مواجهه اولیه با محیط بیرون می باشد. که در این مرحله آشنایی با گروههای (CM-NA-AA) را دارد.

مرحله چهارم: پیگیری

1- پس از پایان مراحل فوق، مقیم از مرکز ترخیص دائم شده و مرحله پیگیری توسط مددکار و تیم درمان آغاز می شود. که طول دوره پیگیری 6 ماه تا یکسال پس از مرحله ترخیص خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دهکده سلامت وردیج تماس بگیرید

 • 1. مداخلات اجتماعی شامل مراجعه به منزل بیمار و متقاعد نمودن وی برای رفتن به مركز بستری یا سرپایی مورد نظر .
 • 2. در صورت متقاعد نشدن بیمار به همكاری ـ مداخلات اجتماعی و پزشكی جهت انتقال بیمار به مركز تخصصی با آمبولانس.
 • 3. بستری كردن بیماردر بیمارستان، كلینیك، منزل یا در مركزی متناسب با وضعیت بیمار.
 • 4. ویزیت بیمار در مركز بستری توسط روان شناس بالینی تخصصی ـ الگوی مصرف بیمار و نیازهای درمانی وی.
 • 5. در صورت نداشتن روان پزشك در مركز بستری، ویزیت بیمار توسط روان پزشك .
 • 6. در صورت نیاز اضطراری و درخواست خانواده، جلسه مشترك روان شناس بالینی متخصص اعتیاد و روان شناس بالینی خانواده با خانواده و بیمار در مركز بستری یا مرکز VCM.
 • 7. در شرایط اضطراری سرویس‌های همراهی بیمار جهت انجام آزمایشات پزشكی یا بیمارستان با نظارت پرسنل VCM
 • 8. همراهی بیمار در صورت نیاز به مرخصی اضطراری تا منزل و محل مورد نظر و برگشت از آن به مركز بستری با نظارت تیم VCM
 • 9. فرستادن تیم VCM در صورت بروز شرایط اضطراری در برنامه‌های درمانی به منزل بیمار یا مركز بستری
 • 10. درمان درمنزل : سم‌زدایی یا خدمات پس از سم زدایی در بیمارستان یا كلینیك در منزل مراجع توسط تیم VCM.
 • 11. تلفن آنكال برای پاسخگویی 24 ساعته در مواقع اضطراری
 • 12. مراجع و خانواده تعهد می‌كنند كه فقط از تیم VCM مشاوره بگیرند و از مشاوره با دیگران هر چند كه دارای تجربه و تخصص باشند، پرهیز كنند كه در برنامه‌ها تداخل به وجود نیاید.

مدیریت درمان باید از یكجا رهبری شود، در غیراینصورت موفقیت‌مان به مخاطره می‌افتد.

برنامه‌های ارتقاء سطح كیفی زندگی اعضای خانواده شامل:

 • 1. مشاوره فردی كلیه اعضای خانواده
 • 2. زوج درمانی جلسات دو نفره با مشاور
 • 3. ماتریكس خانواده
 • 4. آموزش مهارت‌های فردی و جمعی - کاهش اضطراب، استرس و خشم
 • 5. آموزش انسجام در خانواده
 • 6. آموزش تفریحات و برنامه های رفاهی مشترک بیمار و خانواده
 • 7. آموزش روابط و گفتگوی دوستانه و عاشقانه در خانواده

مقاله های تخصصی

اصول اولیه ارتباط با بیمار معتاد

اصول اولیه ارتباط با بیمار معتاد نکاتی مهم و ساده که بهتر است هنگام گفتگو با بیمار معتاد آنها را به خاطر داشته باشیم:

چرا مردم مواد مخدر مصرف می‌کنند؟

بیشتر مردم می‌گویند دلیل مصرف مواد مخدر یا الکل، به‌قول معروف «حال کردن» است. اما داستان به این سادگی نیست. خوردن، خوابیدن، بازی و ورزش، کار، جنگ و عشق، حال ما را خوب می‌کند، پس مواد مخدر چرا؟

ترس از تنهایی چیست و آیا از تنهایی وحشت دارید؟

ترس از تنهایی یا وحشت تنها ماندن چیست؟ تنها بودن، حتی در یک مکان معمولاً آرامش‌بخش مانند خانه، می‌تواند منجر ب...

اعتیاد جنسی چیست؟

اعتیاد جنسی شامل افرادی می‌شود که از ارتباط جنسی یا پورنوگرافی برای برآورده کردن نیازهای غیر جنسی بهره می‌برند که به آنها معتادان جنسی گفته می‌شود.

مفهوم اعتیاد و سیر شکل‌گیری اعتیاد

اعتیاد از لحاظ لغوی به‌معنای استفاده مکرر از یک شیء و یا انجام متعدد و متداوم یک فعل خاص می‌باشد

کرافت : رویکرد تقویت اجتماع و آموزش خانواده

استفاده از مشارکت خانواده، تمرکز بر آموزش و تغییر رفتار اعضای خانواده

اختلالات روانی همزمان با سوء مصرف مواد

هنگامی که فردی هم مشکل سوء مصرف مواد و هم یک مشکل سلامت روان مانند افسردگی، اختلال دوقطبی یا اضطراب دارد، به آن اختلال همزمان یا تشخیص دوگانه گفته می شود.

تست شیشه چندین مصرف‌کننده کوکایین مثبت شده است

یک پزشک درمانگر اعتیاد خبر داد: اخیرا بر روی حدود ۶ الی ۷ مریض مصرف کننده کوکائین آزمایش‌هایی انجام دادیم و تست...

علل و عوامل مؤثر بر اعتیاد

اعتیاد یک بیماری زیست شناختی، روان شناختی و اجتماعی است. عوامل متعددی در اتیولوژی سوء مصرف و اعتیاد مؤثر هستند که درتعامل با یکدیگر منجر به شروع مصرف و سپس اعتیاد می‌شوند.

سبب­ شناسی گرایش به اعتیاد و نگرش مثبت به آن

سبب­ شناسی گرایش به اعتیاد و نگرش مثبت به آن علل و عوامل مختلفی در ابعاد درون­‌فردی، بین­‌فردی و محیطی در گرایش افراد به مصرف مواد مخدر و وابستگی به آن تاثیر دارد

تماس با ما

همین حالا با ما تماس بگیرید. اطلاعات شما نزد ما محرمانه باقی می ماند.

شرایط پذیرش

 1. تمایل بیمار برای اقامت و بهبودی
 2. حداقل سن 18 و حداکثر 55
 3. دارا بودن سلامت نسبی جسمی و روانی با تایید روانشناس بالینی و پزشک مرکز
 4. دارا بودن شرایط پذیرش پس از مصاحبه و تایید سرپرست تیم درمان
 5. همراه داشتن کارت شناسایی معتبر
 6. همراه داشتن یک نفر از افراد درجه یک خانواده با کارت شناسایی معتبر به عنوان بیمار
 7. پرداخت هزینه کامل درمان یک دوره ۳۰ روزه هنگام تشکیل پرونده و پیش از آغاز هر دوره در صورت تمدید دوره
 8. حضور خانواده بیمار در جلسات آموزشی هفتگی که توسط مشاور خانواده مرکز برگزار می شود
 9. بیمار پس از اتمام هر دوره ۳۰ روزه و پیش از تمدید دوره بعدی با درخواست کتبی و هماهنگی خانواده و تایید سرپرست تیم درمان می تواند به مدت 24 الی 48 ساعت به همراه خانواده از مرخصی استفاده کند و مجددا ادامه درمان دهد.

تذکر: در این مرکز صرفا درمان غیر دارویی انجام می شود

 • ساعات کار: همه روزه ۲۴ ساعت شبانه روزی
 • تلفن: 09104325010 | 09104325030
 • نشانی: تهران - بزرگراه شهید خرازی - خروجی شهید اردستانی - کیلومتر 4 جاده روستای وردیج
 • ایمیل: info@verdij.com

فرم تماس آنلاین

دی ان ان